Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

Information från Öhns vägsamfällighet!

Ny beläggning på del av Lillåvägen och ”lilla” Skiljevägen i juni 2020

Måndag 8 juni ska vi lägga ny beläggning på en del av Lillåvägen (från korsningen vid Nabbvägen till korsningen vid Övägen/Skiljevägen) och ”lilla” Skiljevägen nr 8-16, se blå markeringar på karta nedan. Lutningen på vägen kommer att göras om där det idag samlas vatten och ny yta kommer att läggas. Arbetet ska utföras av Skanska. Arbetet planeras ta en dag. Maskinlaget börjar kl. 07.00 med förberedande jobb och omkring kl. 08.00 påbörjas själva beläggningen.

Ni som bor efter vägen bör köra ut era bilar från aktuella vägar under tiden Skanska är här och arbetar. Det kommer att vara mycket trångt p.g.a. många arbetsfordon och klistret som används vid beläggningen kan skada billacken! Undvik därför även att köra på vägen minst en timme efteråt.

Om du inte kan ha bilen kvar på din egen uppfart, försök hitta lämplig plats att parkera, förslagsvis vid Snickeriet eller efter Nabbvägen.

Vid frågor inför beläggningsarbetet kontakta ordf. Helena Norberg, tel. 070-572 57 58.
Vid frågor under själva beläggningsarbetet kontakta lagbasen Patrik Dannberg, tel. 076-101 69 32 alternativt Håkan Gidlund, Skanska, tel. 070-209 69 18.

Träd- och buskrensning
Vägsamfälligheten kommer att anlita Umeå Trädfällning för att ta rensa träd och buskar som står närmare än 2 meter från vägkanten och 4,6 meter ovanför vägen på några fastigheter på Ön. Arbetet kommer att utföras en dag under andra halvan av juni.

Om du som fastighetsägare vill passa på att anlita samma företag för att ta ned träd på din egen fastighet när de ändå är här kan du kontakta Andreas, tel. 073-807 43 50.

Glad sommar! /Styrelsen

Planerna för Ön

Ladda ner PDF med information om planerna för Ön:

Ladda ner PDF

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Johan Hallberg
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson