Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

Ny beläggning på Storåvägen efter midsommar

Onsdag 26/6 och torsdag 27/6 2019 ska vi lägga ny beläggning på Storåvägen. Lutningen på vägen kommer att göras om där det idag samlas vatten och ny yta kommer att läggas. Arbetet ska utföras av Skanska.

Arbetet planeras ta två dagar. Maskinlaget börjar kl. 07.00 med förberedande jobb och omkring kl. 08.00 påbörjas själva beläggningen. Arbetet kommer att påbörjas samma tider båda dagarna och startar från södra änden av vägen båda dagarna.
 
Ni som bor efter vägen bör köra ut era bilar från Storåvägen under tiden Skanska är här och arbetar. Det kommer att vara mycket trångt p.g.a. många arbetsfordon och klistret som används vid beläggningen kan skada billacken! Undvik därför även att köra på vägen minst en timme efteråt.

Om du inte kan ha bilen kvar på din egen uppfart, försök hitta lämplig plats att parkera efter Övägen.

Vid frågor inför beläggningsarbetet kontakta ordf. Helena Norberg.

Vid frågor under själva beläggningsarbetet kontakta lagbasen Patrik Dannberg, tel. 076-101 69 32 alternativt Håkan Gidlund, Skanska, tel. 070-209 69 18.

För privata fastighetsägare på Ön (inte bara längs Storåvägen) finns det även möjlighet att anlita Skanska för att asfaltera sin egen uppfart under sommaren. Om du är intresserad av att beställa det kan du kontakta Håkan Gidlund på Skanska, tel 070-209 69 18.

/Styrelsen

Senaste årsstämman

Öhns vägförening genomförde senaste årsstämman 12 mars 2019.

Medlemmar kan beställa årsmötesprotokoll via styrelsen. Skicka förfrågan nedan via funktionen ”Vill du komma i kontakt med styrelsen?”

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Johan Hallberg
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson