Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

Övägen avstängd i en vecka

Tisdag 3 sept 2019 kommer Vakin att börja gräva in VA-ledningar till Övägen 11C. Arbetet beräknas pågå ca en vecka och Övägen kommer att vara avstängd under arbetet. Det kommer att gå att köra fram till Tandläkare Grundström från Öbron. Biltrafik som ska till Övägen 12 och senare nummer kommer att ledas via Skiljevägen.
/Styrelsen

Senaste årsstämman

Öhns vägförening genomförde senaste årsstämman 12 mars 2019.

Medlemmar kan beställa årsmötesprotokoll via styrelsen. Skicka förfrågan nedan via funktionen ”Vill du komma i kontakt med styrelsen?”

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Johan Hallberg
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson