Internet med Öhnet

För den som är intresserad av blixtsnabbt bredband finns bredbandsföreningen Öhnet som tillhandahåller bredband och tv via fiber till hushållen på Öhn.

Priser

Anslutningsavgift inklusive medlemsinsats är 34 200 kr. I anslutningsavgiften ingår grävning fram till tomtgräns, håltagning i fastighet och inkoppling till konverter. Reservation för eventuell merkostnad för avgrävning av väg. Grävning på egen tomt utförs av fastighetsägaren själv. När inkoppling är genomförd ansvarar fastighetsägaren (medlemmen) för eventuella framtida kostnader för utrustning inklusive fibernätet inom sin tomtgräns.

Avgifter
Debitering sker kvartalsvis enligt nedan:

  • Medlemsavgift: 255 kr/kvartal
  • Internetavgift: 900 kr/kvartal, 1000Mbit/s (teoretisk hastighet)
  • Fakturaavgiften för pappersfaktura är 30 kr/faktura

Digital faktura i pdf-format till din e-postadress kostar 0 kronor och anmäls av fastighetsägaren till styrelsen på styrelse.ohnet@gmail.com
Kom ihåg att ange kontaktuppgifterna namn, adress, telefon och e-postadress.

TV ingår i bredbandet

I priset ovan ingår ett analogt grundutbud av TV-kanaler genom leverantören Sappa. Har du en TV som kan ta emot HD-kanaler kommer du även att få in kanalerna i HD-format.

I grundutbudet ingår bland annat SVTs kanaler, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal9, TV10, Kanal11, TV12, och Discovery Channel. Kanalerna kan komma att ändras av Sappa. Det finns givetvis mängder med fler kanaler att välja om du vill ha digital-TV. Besök www.sappa.se där du kan beställa ett eget digitala kanalpaket.

Support och felanmälan
Tel: 0771-40 47 00
E-post: support@bredbandsson.se
Webbplats: www.bredbandsson.se

Inkoppling
För beställning av grävning och inkoppling kontakta:
joakim@elitumea.se,
070-675 21 53.

Bästa hälsningar!
Styrelsen för Öhnet Ekonomisk förening,
styrelse.ohnet@gmail.com

 

Vill du ta del av något av Öhnets protokoll?