Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

 

Information från Öhns vägsamfällighet!

Kallelse – Årsstämma för Öhns vägsamfällighet

Tisdagen den 29 mars 2022, kl. 19.00

Stämman kommer att hållas på Markan, Skiljevägen 38
Medlemmar bjuds även in att delta via Zoom med inloggning på följande länk: https://umu.zoom.us/j/67539496848
OBS! Deltagande via Zoom medger ej rösträtt på årsstämman, enligt lag.

Program: Från kl. 18:45 bjuds det på kaffe och semla och kl. 19.00 drar vi igång årsmötet.
OBS! Anmäl om du vill ha semla senast söndag 27 mars till ordförande Helena Norberg.

Direkt efter årsmötet kommer Umeå kommun och informerar:
– Hanna Malm, projektledare, för ombyggnad av södra Ön
– Magdalena Blomquist, planarkitekt, om planerna för Norra Ön

Material inför stämman finns här:

Planerna för Ön

  • Kommunens sida för samrådet för Norra Ön:
Visa hemsida

  • Av- och påfart södra Ön

Information från kommunen: Informationsblad
Mer information hittar du på: Påfart Ön

 

  • Kommunens sida för detaljplan för Ön vägnät:
Visa hemsida

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Jerry Johansson
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson