Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

Information från Öhns vägsamfällighet!

Kallelse – Årsstämma för Öhns vägsamfällighet

Onsdagen den 16 mars 2021 kl 19.00.

Stämman kommer att hållas i Markan, Skiljevägen 38.
Under rådande omständigheter får max 8 personer delta på plats. Medlemmar bjuds därför in att delta via Zoom (se länk i Kallelsen).

Styrelsen vill särskilt lyfta behovet av ett stämmobeslut angående §15 i dagordningen, frågan om vilken linje som styrelsen ska driva om vägsamfällighetens framtid i samband med exploateringen av Norra Ön och Södra Ön.

För att rösta på stämman krävs att Du lämnar en fullmakt till ett deltagande ombud. Bakgrundsinformation till §15 samt Fullmaktsblankett finns i Kallelsen.

Vi hoppas att så många som möjligt fyller i en fullmakt och gör sin röst hörd!

/Styrelsen

 

Planerna för Ön

Kommunens sida för samrådet:

Visa hemsida

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Johan Hallberg
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson