Vägföreningen på Ön

Vägarna på Öhn ägs gemensamt via vår vägförening. Här kan du hitta information och kontaktuppgifter från föreningen.

Information från Öhns vägsamfällighet!

Årsstämman för Öhns vägsamfällighet hölls den 16 mars 2021.

Röstning hölls för §15 frågan om vilken linje som styrelsen ska driva om vägsamfällighetens framtid i samband med exploateringen av Norra Ön och Södra Ön. Medlemmarna röstade enhälligt för alternativ 1: ett samlat kommunalt övertagande.

Stämmoprotokollet finns nu att läsa på anslagstavlan vid korsningen Skiljevägen/Övägen/Lillåvägen samt kan beställas från ordförande Helena Norberg (Se ruta nedan ”Vill du komma i kontakt med styrelsen?”)

//Styrelsen

 

Planerna för Ön

Kommunens sida för samrådet:

Visa hemsida

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Styrelsen

Helena Norberg
Jerry Johansson
Pär Rehnberg
Per Linghult
Inga-Britt Thornéus
Emma Jakobsson